Ekonomifakta

Andel högutbildade, Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer och har 249 177 invånare. Värdet för andel högutbildade är det åttonde lägsta i landet med 24,4 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.