Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Jämtlands län

Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer och har 132 670 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det näst högsta i landet med 13,6 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.