Ekonomifakta

Medianinkomst, Jämtlands län

Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer och har 132 670 invånare. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 816 kr, vilket var den femte lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Medianinkomst

Källa: SCB

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.