Ekonomifakta

Befolkningsökning, Jämtlands län

Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer och har 132 670 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tionde högsta i landet med 1,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för detta län

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.