Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde lägsta i landet med 12,4 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.