Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje lägsta i landet med 3,7 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.