Ekonomifakta

Andel företagare, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Länet utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjärde högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.