Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det näst högsta i landet med 84 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.