Ekonomifakta

Andel högutbildade, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjunde högsta i landet med 26,6 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.