Ekonomifakta

Befolkningsökning, Hallands län

Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer och har 342 805 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde högsta i landet med 2,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för detta län

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.