Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Gävleborgs län

Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer och har 287 334 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det högsta i landet med 13,7 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.