Ekonomifakta

Invånare i länet, Gävleborgs län

Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer och har 287 334 invånare. Värdet för invånare i länet är det 11:e lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Invånare i länet

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.