Ekonomifakta

Nyföretagande, Gävleborgs län

Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer och har 287 334 invånare. Värdet för nyföretagande är det femte lägsta i landet med 9,2 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för detta län

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.