Ekonomifakta

Andel företagare, Gävleborgs län

Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer och har 287 334 invånare. Länet utmärker sig med hög företagsamhet och har den nionde högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.