Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Gävleborgs län

Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer och har 287 334 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det åttonde lägsta i landet med 80,3 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.