Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Ydre

Ydre kommun

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 21:a lägsta i landet med 12,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats