Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Ydre

Ydre kommun

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 82:a högsta i landet med 74 930 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats