Ekonomifakta

Andel företagare, Ydre

Ydre kommun

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats