Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ydre

Ydre kommun

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats