Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Vingåker

Vingåkers kommun

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 34:e högsta i landet med 80 099 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats