Ekonomifakta

Nyföretagande, Vindeln

Vindelns kommun

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare. Värdet för nyföretagande är det 23:e högsta i landet med 13,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats