Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vindeln

Vindelns kommun

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats