Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Vilhelmina

Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tredje högsta i landet med 95 768 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats