Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Vilhelmina

Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 801 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats