Ekonomifakta

Befolkningsökning, Vilhelmina

Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 11:e lägsta i landet med −4,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats