Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Vetlanda

Vetlanda kommun

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 498 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 255 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats