Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tionde lägsta i landet med 11,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats