Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte lägsta i landet med 2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats