Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 30:e högsta i landet med 85,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats