Ekonomifakta

Andel högutbildade, Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 17:e högsta i landet med 38,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats