Ekonomifakta

Medianinkomst, Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 399 666 kr, vilket var den åttonde högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medianinkomst

Källa: SCB

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.

Kommunens webbplats