Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Växjö

Växjö kommun

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 50:e lägsta i landet med 64 715 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats