Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Växjö

Växjö kommun

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 3,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats