Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Växjö

Växjö kommun

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats