Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vårgårda

Vårgårda kommun

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 384 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 47:e högsta i landet med 85,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats