Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Varberg

Varbergs kommun

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 68 325 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e lägsta i landet med 61 754 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats