Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Varberg

Varbergs kommun

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 68 325 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 318 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats