Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Varberg

Varbergs kommun

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 68 325 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 24:e högsta i landet med 85,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats