Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Vara

Vara kommun

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 066 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 17:e högsta i landet med 6,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats