Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vara

Vara kommun

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 066 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats