Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Vännäs

Vännäs kommun

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 059 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 68:e högsta i landet med 76 201 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats