Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Vännäs

Vännäs kommun

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 059 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 68:e högsta i landet med 52 352 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats