Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vännäs

Vännäs kommun

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 059 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 28:e högsta i landet med 85,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats