Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Vallentuna

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 35 076 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 23:e lägsta i landet med 2,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats