Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vallentuna

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 35 076 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 32:a högsta i landet med 85,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats