Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 541 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 55:e högsta i landet med 77 465 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats