Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 541 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats