Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Vadstena

Vadstena kommun

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 434 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 25:e högsta i landet med 13,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats