Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Vadstena

Vadstena kommun

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 434 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats