Ekonomifakta

Befolkningsökning, Vadstena

Vadstena kommun

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 434 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats